Nalatenschap

Laat jouw betrokkenheid voortleven

We maken ons allemaal wel ergens sterk voor in het leven. Doordat we anderen helpen, door iets weg te geven of te doneren. Gewoonweg omdat wij als mens hier waarde aan hechten. Laat jouw idealen voortleven met een nalatenschap als ‘goede daad’. Door Quality For Life Foundation in jouw testament op te nemen kun je nog een keer opkomen voor wat je belangrijk vindt, bijvoorbeeld betere leefomstandigheden voor de Dalit in Odisha.

Q4L in jouw testament opnemen

Er komen vermoedelijk veel vragen bij je op als je nadenkt over jouw nalatenschap. Wat laat ik na, aan wie en hoe regel ik alles? Dit zijn begrijpelijke vragen en hier proberen wij jou daarover wat meer duidelijkheid te geven.

Erkende goede doelen, zoals Q4L, zijn volledig vrijgesteld van het betalen van erfbelasting over inkomsten uit nalatenschappen. Dit betekent dat elke nalatenschap aan Q4L volledig ten goede komt aan de mensen in India.

Erfenis, schenking of legaat

Q4L kun je op twee manieren opnemen in jouw testament:

  1. Door Q4L te benoemen als (mede)erfgenaam. Je bepaalt zelf welk recht wij krijgen op (een deel van) jouw nalatenschap. Je kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen;
  2. Door Q4L te benoemen tot legataris. Q4L krijgt dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een percentage van jouw nalatenschap of een bepaald goed. Bijvoorbeeld een schenking van €1.000, 10% van jouw nalatenschap, een schilderij of een huis.

Als je ervoor kiest om op deze manier Quality For Life Foundation te ondersteunen, dan begeleiden wij jou uiteraard in dit proces.