Voor Sponsors

Helpende handen

Zet je als bedrijf in voor de Dhalits in india. Neem contact met ons op om er voor jullie er een leuke teambuilding event van te maken .

Donatie in natura

Overhead is onvermijdelijk. We willen echter de kosten zo laag mogelijk houden. Wij komen graag in contact me je hierover in contact.

Belastingaftrek giften

Als erkende Anbi lid zijn giften aftrekbaar. Wij informeren je vrijblijvend over de mogelijkheden. Maak je donatie volledig aftrekbaar en zet ze om in een periodieke schenking van minimaal 5 jaar. 

Project financiering

Regelmatig starten we projecten op om in nog meer dorpen waterpompen te realiseren. Verstrekken we voeselpakketten.

Zorgen we dat er medische ondersteuning bereikbaar wordt.

Geven we kinderen lespakketten.

Dragen we financiele zorg voor de mensen die zich om medische redenen niet in staat zijn om in hun eigen behoefte te voorzien.