Water op vele kilometers lopen. Vervuild en besmet met ziektekiemen. Dit is de realiteit in veel dorpen. Dorpelingen hebben niet de kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor het bouwen van een waterput of het aanleggen van een pomp. Naast het risico van ziekte en zelfs sterfte, kost het de vrouwen ook heel veel tijd. Tijd die ze niet kunnen besteden aan de zorg voor hun kinderen en het verbouwen van voedsel.

Project Schoon Drinkwater

Er wordt veel armoede gelden onder de Dalits. Geld om gezonde voeding is er niet en regelmatig mislukken de oogsten als gevolg van de weersomstandigheden. Gevolg is dat het dieet eenzijdig is en voornamelijk bestaat uit koolhydraten. Op scholen delen wij regelmatig fruit uit en in de dorpen voedselpakketten.

Project gezonde voeding

Zorg is in de dorpen niet voor handen. Hulp is ver weg en duur. Dit heeft te maken met het vervoer, de zorg zelf en het verblijf. Er bestaan geen zorgverzekeringen. Bovendien hebben de Dalits domweg het geld er niet voor.

Project Medische Zorg

 

Volwassenen werken de gehele dag. Het is dan ook gebruikelijk dat kinderen na hun schooldag ook nog bijles krijgen. De Dalits kunnen dit echt niet bekostigen. Daarom biedt Q4Lfoundation dit aan voor een kleine bijdrage. Deze bijdrage is puur bedoeld om ervoor te zorgen dat kinderen niet thuis worden gehouden.

Project Educatie

Over de afgelopen jaren zijn door onze donateurs 13 gezinnen “financieel” geadopteerd. Zij worden ondersteund door middel van maandelijkse voedselpakketten, met veel fruit en andere voedzame producten en door de kinderen uit deze gezinnen te helpen waar nodig. Bijvoorbeeld het kopen van brillen, fietsen, regenkleding en schoolspullen. Je kunt er als donateur voor kiezen om een gezin op deze manier te ondersteunen.

Aanmelden

Projectinformatie

We helpen daar waar het de nood het hoogst is en het zwaarste telt. Als gevolg van de orkaan Fani zijn veel hutjes met de grond gelijk gemaakt. Dit betekent geen dak boven je hoofd en ook geen keuken. Wij helpen mensen met zeil, zinken platen en andere eerste levensbehoeften.