Secretaris

Je gaat aan de slag bij een ambitieus team die de stichting verder wil gaan professionaliseren en haar activiteiten wil uitbreiden. We hopen dat onze enthousiasme en energie aanstekelijk werkt. Aktielijsten en checklist spreken ons meer aan dan lange teksten. We wonen in de regio midden-west. Ieders tijd is beperkt dus als het kan wordt er via skype vergaderd. We maken gebruik van sharepoint zodat iedereen beschikt over de juiste en up to date informatie. Als secretaris bewaakt je de processen besluitvorming, verslaglegging en verantwoording. Het spreekt vanzelf dat we dit in gezamenlijkheid doen. Voor ons spreekt vanzelf dat een vrijwillig dienstverband niet vrijblijvend is. Gezien de functie zijn we op zoek naar iemand die zich hier voor langere tijd aan wil committeren.