Onze werkwijze

In de eerste periode nadat de stichting in het leven werd geroepen, hebben wij vooral op een ad-hoc manier geholpen waar wij konden. Waterpompen werden geplaatst in de dorpen waar onze projectleider in India de nood het hoogste zag.

Inmiddels gaan wij anders te werk. Zodra er nieuwe project ideeën ontstaan worden die intern besproken en wordt er bepaald of we ermee aan de slag willen. Als dat het geval is, wordt er bepaald wat de prioriteit is van het nieuwe project en welke middelen hiervoor nodig zijn. Op basis van die informatie wordt er bekeken hoe het project gefinancierd kan gaan worden en wie ervoor verantwoordelijk is.

Onze projectmanager in India gaat vervolgens het project uitvoeren. Hierbij wordt er voornamelijk samengewerkt met lokale arbeiders, leveranciers en partners.

Na het afronden van het project wordt er geëvalueerd en blijven wij het project monitoren, waarbij wij het initiële doel voor ogen houden.