Onze werkwijze

In de eerste periode nadat de stichting in het leven werd geroepen, hebben wij vooral op een ad-hoc manier geholpen waar wij konden. Waterpompen werden geplaatst in de dorpen waar onze projectleider in India de nood het hoogst zag.

Inmiddels gaan wij meer gestructureerd te werk. Zodra er nieuwe project ideeën ontstaan worden die intern besproken en wordt er bepaald of we ermee aan de slag willen.  Als dat het geval is, wordt er bepaald wat de scope van het project wordt en binnen welke randvoorwaarden moet passen. Hier gaat dan een team mee aan de slag en schrijft een projectplan. Hierbij wordt zowel gekeken naar wat we realiseren maar ook hoe het project gefinancierd kan gaan worden. In veel gevallen wordt er eerst een pilot gedaan om een “best practise” te ontwikkelen.

Onze projectmanager in India gaat vervolgens de stappen ter plaatsten ondernemen om ervoor te zorgen dat het project uitgevoerd kan gaan worden. Hierbij wordt er voornamelijk samengewerkt met lokale arbeiders, leveranciers en partners.

Zodra het project afgerond is, wordt het project geëvalueerd en wordt er bekeken wat er gedaan moet worden om het project te blijven monitoren. Waarbij wij het initiële doel voor ogen houden.