Bestuurlid (hrm non-profit)

We zijn op zoek naar een (onbezoldigd) bestuurder met een HRM achtergrond met ervaring in het werken met onbetaalde medewerkers. We hebben nog geen beleid op dit terrein.

Q4L foundation werkt in een klein team. Geen lange vergadering maar aktie. We zitten verspreid over Midden- Nederland. Voor ons onderling contact maken we gebruik van whatsapp, Skype en een gedeelde ondrive.

Minimaal vier keer per jaar komen we fysiek bij elkaar op een centrale plek.

Onkosten worden vergoed.